Nowa szczepionka AZD1222 w zapobieganiu infekcji COVID-19

koronawirus

Specjaliści koncernu AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego  opublikowali pozytywne wstępne wyniki badań klinicznych nad szczepionką AZD1222 w zapobieganiu infekcji COVID-19, prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Brazylii. Szczepionkę łatwo przechowywać oraz transportować jest skuteczna i najtańsza.

Wyniki analizy okresowej potwierdzają wysoką skuteczność szczepionki AZD1222 w zapobieganiu infekcji COVID-19 – zgodnie z pierwszorzędowym punktem końcowym badania. U pacjentów przyjmujących szczepionkę nie odnotowano hospitalizacji z powodu COVID-19 ani ciężkiego przebiegu tej choroby.

Szczepionkę podawano badanym w dwóch schematach dawkowania, z których jeden potwierdził jej skuteczność u 90% badanych. Schemat ten obejmował administrację połowy dawki przy pierwszym podaniu, a następnie, po miesiącu, podanie pełnej dawki. Drugi z badanych schematów dawkowania, obejmujący podanie AZD1222 w dwóch pełnych dawkach, z odstępem przynajmniej jednomiesięcznym, wykazał skuteczność na poziomie 62%. Nie odnotowano żadnych ciężkich zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniem – AZD1222 była dobrze tolerowana, niezależnie od schematu dawkowania. Analiza okresowa wyników została zgłoszona do publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym.

To  kamień milowy w walce z pandemią. Potwierdzona skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki zapewnia, że będzie ona miała natychmiastowy wpływ na poprawę zdrowia publicznego, redukując ryzyko hospitalizacji. Szczepionka będzie mogła być przechowywana, transportowana i dystrybuowana w temperaturze 2-8°C, przez co najmniej 6 miesięcy, umożliwiając łatwe jej wykorzystanie w obecnych warunkach systemów ochrony zdrowia.

Perspektywa nisko-dawkowego schematu dawkowania AZD1222 oznacza, że na podstawie istniejącej umowy z Komisją Europejską dotyczącej dostawy 400 milionów dawek AZD1222 w Europie, możliwości dostaw mogłyby się powiększyć, umożliwiając większej liczbie osób w Europie i na świecie szybkie zaszczepienie się.


darmowe pakiety medyczne      Dostęp do lekarzy specjalistów

profilaktyka, diagnostyka, dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowań
Możliwość darmowych pakietów medycznych  Zobacz>>

Zapytaj o szczegóły>> 
Zamów pakiet>>


430 total views, 1 views today

Dodaj komentarz

Why ask?