Ubezpieczenie na życie z ochroną przed chorobą?

umowaZawierając polisę ubezpieczenia na życie w wybranej firmie ubezpieczeniowej, zwykle chcemy zabezpieczyć pod względem finansowym naszych najbliższych na wypadek naszej śmierci. Niemniej, ubezpieczenie tego typu może też przynieść samej osobie ubezpieczonej pewne świadczenia. Czy wśród nich znajdziemy świadczenie na wypadek choroby?

Przede wszystkim życie ubezpieczeniowego

W podstawowej wersji wszystkie ubezpieczenia na życie chronią życie ubezpieczonego. Jeśli w okresie trwania umowy ubezpieczony umrze, wówczas suma ubezpieczenia zostanie wypłacona w formie świadczenia, najbliższym mu osobom, wskazanym jako uposażeni w polisie ubezpieczeniowej. Skutkiem tego, ubezpieczenia na życie na ogół są postrzegane jako ubezpieczenia osób trzecich, bowiem to nie klient ubezpieczający się w danej firmie korzysta ze świadczeń z polisy na życie, ale inne osoby, wskazane przez niego lub dziedziczące świadczenia na mocy szczególnych przepisów ustaw.

Niemniej z polisy na życie może skorzystać także sam ubezpieczony, na przykład jeśli zachoruje, co uniemożliwi mu wykonywanie pracy zawodowej. Taką opcję można wykupić w wielu Towarzystwach Ubezpieczeniowych w Polsce, w formie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. Między innymi w taki sposób można rozszerzyć ubezpieczenie na życie w firmie Signal Iduna.

Ryzyko choroby

W podstawowej wersji ubezpieczenie na życie na ogół nie obejmuje ryzyka choroby, ale może być ono objęte ochroną ubezpieczeniową, jako element umowy ubezpieczeniowej lub w ramach umowy dodatkowej, zawieranej w parze z polisą główną. W praktyce wygląda to w ten sposób, że klient wykupuje indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i rozszerza zakres ochrony o umowy dodatkowe, m.in.:

  • ubezpieczenie na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby,
  • ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu,
  • ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych,
  • ubezpieczenie na wypadek trwałego kalectwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Jeśli klient decyduje się na zawarcie dodatkowego ubezpieczenia czy rozszerzenie ubezpieczenia głównego o opcję ubezpieczeniową, może liczyć na wypłatę świadczenia z polisy na życie także i wtedy, gdy poważnie zachoruje, będzie hospitalizowany czy będzie musiał poddać się operacji chirurgicznej. W takim wypadku ubezpieczenie na życie przynosi realne korzyści również głównemu ubezpieczonemu, który może ubiegać się o wypłatę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, jeśli zajdą zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową.

1,608 total views, 1 views today

Dodaj komentarz

Why ask?