Pracownicy 50+ – jak wygląda ich sytuacja na rynku pracy?

rynek pracy osób 50+

Teoretycznie wedle wszelkich dostępnych statystyk, to sama sytuacja osób, które skończyły pięćdziesiąty rok życia nie jest najgorsza, jeśli chodzi o rynek pracy. Wedle danych tylko cztery procent z nich było bezrobotnymi, co wydawałoby się wskaźnikiem bardzo niskim, jeśli chodzi o szansę, jakie mają ludzie w tym wieku na znalezienie pracy.

Sytuacja nie jest jednak tak różowa, jak sugerowałyby to suche statystyki. Nie obejmuje bowiem tych pięćdziesięciolatków, którzy według prawa nie byli bezrobotni, czyli osób bez pracy, a pobierających zasiłek przedemerytalny, rentę lub wcześniejszą emeryturę. Dopiero kiedy spojrzymy na wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64 lata, to zobaczmy, jaki jest prawdziwy potencjał problemu. Okazuje się bowiem, że aktywność zawodowa jest tu najniższa w całej Europie. Wynosi ona ledwie nieco ponad czterdzieści sześć procent. Tak znaczny spadek aktywności zawodowej był wynikiem wzrostu bezrobocia u schyłku lat 90., jednak w tej grupie był on największy. Z pewnością przyczyniła się do tego polityka państwa, która zmierzała do świadomego wygaszania aktywności zawodowej tych osób, w celu stworzenia miejsc pracy dla ludzi dopiero wchodzących w dorosłość. W konsekwencji prawie 2,8 miliona osób uzyskało prawo do otrzymywania wcześniejszych emerytur, co znacznie obniżyło poziom aktywności zawodowej w grupie osób powyżej 50. roku życia. Od niedawna jednak pracodawcy zaczęli podejmować pierwsze próby, które zwiększyłyby zatrudnienie w tej grupie zawodowej. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Jeden z poważniejszych to poszukiwanie pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Po otwarciu granic UE i udostępnienie rynków pracy dla Polaków w Niemczech, Szwecji czy Anglii, okazało się, że znaczna część absolwentów, popularnych kierunków, po prostu wyjechała na emigracje. W tej sytuacji na stanowiskach pojawiły się wakaty, które pracodawcy próbują zapełnić właśnie pięćdziesięciolatkami. Obecnie dwie trzecie pracodawców deklaruje, że zatrudnia lub w przyszłości zamierza zatrudnić starszych pracowników. Zdecydowana większość uważa również, że zespół złożony z pracowników w różnym wieku pracuje efektywniej, gdyż doświadczenie i umiejętności starszych współdziałają z zapałem i elastycznością młodszych pracowników.

Jednocześnie nie jest prawdą, że osoby, które ukończyły pięćdziesiąt lat, zajmują miejsca pracy młodym ludziom. Przede wszystkim stanowiska, na których pracują ludzie po pięćdziesiątce, często nie są przeznaczone dla młodych, gdyż wymagają dużego doświadczenia i wiedzy z danej dziedziny. Ponadto na przykładzie krajów zachodniej Europy udowodniono, że utrzymywanie wysokiej aktywności zawodowej osób starszych zmniejsza obciążenia budżetu państwa oraz umożliwia stworzenie kolejnych miejsc pracy dla młodych. Istnieje też zależność między zatrudnianiem osób pięćdziesiąt plus w efekcie spadającej fali imigracyjnej do Polski, a także dlatego, że nasza gospodarka wyraźnie przyśpieszyła i młodzi ludzie nie chcą już wykonywać niektórych prac, które związane są z niewielkim wynagrodzeniem.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z Grupa Progres

Artykuł został przygotowany przy współpracy z Grupa Progres

1,848 total views, 3 views today

Dodaj komentarz

Why ask?